VOOR LIEFHEBBERS VAN DE WERKEN VAN GUIDO GEZELLE

Afbeelding Guido Gezelle

Guido Gezelle was de bekendste Vlaamse dichter van de Nederlandse letterkunde in de 19-de eeuw. Ook nu nog, meer dan 100 jaar na zijn overlijden in 1899, blijven zijn gedichten voor talrijke poëzieliefhebbers hun zeggingskracht behouden.

Dank zij de originaliteit van de verwoording en de religieuze diepgang van de inhoud blijven zijn teksten boeien. Als persoonlijkheid heeft hij op een heel eigen wijze het voorbije leven van de tweede helft van de 19de  eeuw geabsorbeerd en persoonlijk verwerkt. Tot op vandaag staan tal van zijn gedichten telkens opnieuw  in pas gepubliceerde poëzie-bloemlezingen.

Iedereen die Gezelle beter wil leren kennen en appreciëren, nodigen we uit om met ons het land van de priester – dichter binnen te gaan!