TIJDSCHRIFT VOOR LIEFHEBBERS VAN DE POEZIE VAN GUIDO GEZELLE

Rijmtijd

Redactie:
Bertrand Denys, Klaprozenlaan 13, B-8210 Loppem
+32 50 82 42 74 – bertrand.denys@telenet.be

RIJMTIJD is een tijdschrift van en voor Gezelle-vrienden, vooral voor en van liefhebbers van zijn werk.

RIJMTIJD staat open voor zij die de vrucht van zijn persoonlijk ‘bezig’ zijn met Gezelles poëzie — in de ruimste zin van het woord — wil kenbaar maken aan medeleden en andere lezers, en voor wie eventueel ook in dialoog wil treden over aspecten ervan die tegenwoordig de geesten kunnen boeien. Daarbij wordt voorop gesteld dat het niet de bedoeling kan zijn om enkel maar de overbekende en in talloze bloemlezingen steeds maar terugkerende canon van gedichten op een banale wijze te belichten. We willen met een frisse geest op ontdekkingstocht gaan bij Gezelle en zijn connecties, zijn teksten lezen en herlezen, onvermijdelijk met de ogen van mensen van deze tijd, wat dus betekent: een hedendaagse kijk op  Gezelles werk en verwante personen.

Word lid van de Guido Gezellekring en ontvang Rijmtijd 3x per jaar.

  • Ledenbijdrage: 25 euro

U bent lid na overschrijving van het bedrag op BE 14 7340 4648 9883 met vermelding van naam en adres.

Rijmtijd 2017 - 2018

Rijmtijd 2016 - 2017

Rijmtijd 2013 - 2015

Rijmtijd 2010 - 2012

Rijmtijd 2004 - 2009