10

GEZELLES  WERK

 • Guido GEZELLE, Verzameld dichtwerk,  J. BOETS e.a., 8 dln, DNB-Pelckmans, Kapellen, 1980-1991.
 • Guido GEZELLE, Volledig Dichtwerk, Jubileumuitgave 1899-1999, red. J. BOETS, Tielt-Kapellen, Lannoo-Pelckmans, 1998.
 • Jubileumuitgave van Guido Gezelle’s volledige werken, F.Baur e.a.,18 dln, Brussel, 1930-1939.
 • Guido Gezelle’s dichtwerken, tekstbezorging, inleiding en lexicon door Fr. BAUR, 3de herz.dr., Antwerpen,
 • Guido Gezelle’s proza en varia, proza uit ’t Jaer 30, politieke verzen, jeugdverzen, vertalingen, verklarend glossarium, tekstbezorging, inleiding en lexicon, door Fr. BAUR, Antwerpen, 1950, dundruk.
 • K. DE BUSSCHERE, Chronologische Bloemlezing. Een Trilogie van Schoonheid ontloken aan het Leven, 3 delen, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel (Klassieke Galerij 149-150-151), 1962-63.
 • Guido GEZELLE, Bloemlezing, Zijn wereld in 400 gedichten, J. BOETS, Coda, Antwerpen, 1993.
 • Guido GEZELLE, Mijn dichten, mijn geliefde, samengesteld en ingeleid door P. COUTTENIER, Poëziecentrum, Gent, 1989.
 • En stoort de stilte niet, bloemlezing door P. COUTTENIER, Davidsfonds, Leuven, 1987.
 • P. CLAES en C. D’HAEN, Guido Gezelle, The Evening and the Rose, 30 Poems translated from the Flemish, Guido Gezellegenootschap, Antwerpen, 1989.
5

BIOGRAFIEEN

 • C. GEZELLE, Guido Gezelle 1830-1899, Veen, Amsterdam, 1918.
 • A. WALGRAVE, Het leven van Guido Gezelle, 2 dln., Amsterdam, 1923-1924.
 • F. BAUR, Uit Gezelle’s leven en werk, Davidsfonds, Leuven, 1930.
 • C. D’HAEN, De wonde in ‘t hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie, Lannoo, Tielt, z.j.
 • M. VAN DER PLAS, Mijnheer Gezelle, biografie van een priester-dichter (1830-1899), vierde herziene druk door J. VAN DYCK, Lannoo, Tielt, 1998, (herdruk aangevuld met voetnoten).
43

GEZELLE  EN  ZIJN  WERK

 • N. BAKKER, Gezelle’s Woordentas, Leiden, Stichting International Forum, 1998, Leidse Opstellen 32.
 • P. CLAES, Gezelle gelezen, Dimensie, Leiden, 1993.
 • P. COUTTENIER, Het Guido Gezellemuseum te Brugge, Stad Brugge, 1999, (catalogus van het vernieuwde Gezellemuseum).
 • P.G. DE BRUIJN, Guido Gezelle’s handschriften in het Engels klooster te Brugge, Centrum voor Gezellestudie, Ufsia, Antwerpen, 1991.
 • K. DE BUSSCHERE, Guido Gezelle, Reeks Grote Ontmoetingen, 1980.
 • B. DE LEEUW, P. DE WILDE en K. VERBEKE, o.l.v. A. DEPREZ, De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 3 delen, Gent, 1991.
 • M. DE SCHEPPER & L. FONTEYNE, Gezelle beschreven 1899-1999, Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie, Gent, 2000 .
 • A. DE VOS, De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in het werk van Guido Gezelle, Peeters, Leuven, 1997.
 • C. GEZELLE, Keurgedichten van Guido Gezelle, verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle, Amsterdam, 1924.
 • C. GEZELLE, Uit ‘t land en ‘t leven van Guido Gezelle, Amsterdam, 1927.
 • Guido Gezelle, 1899-1999: tien reken en een tovertik, J. VAN ISEGHEM, A. DE VOS, K. PLATTEAU en anderen, Stichting Kunstboek, Oostkamp, 1999, (catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling te Brugge).
 • E. JANSSEN, Zoo dichte en zoo doe’k, verzen van Guido Gezelle en andere dichters, een proeve van verklaring, Brugge, 1939.
 • E. JANSSEN, Gezelle’s wonderjaar 1858, 1976.
 • R. LAGRAIN, De moeder van Guido Gezelle, Lannoo, Tielt, 1975.
 • R. LAGRAIN, Gezelle’s godsdienstlessen in het Engels klooster, Brugge, 1983.
 • K. PLATTEAU, Gezelle’s groei te Kortrijk, Groeninghe, Kortrijk, 1999.
 • Reizen in den geest: de boekenwereld van Guido Gezelle, L. VANDAMME, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Brugge, 1999, (catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling).
 • J.W. SCHULTE-NORDHOLT, Ontmoetingen met G. Gezelle, 1980.
 • J.W. SCHULTE-NORDHOLT, Taalkunst van G. Gezelle, 1980.
 • Stijn STREUVELS, Kroniek van de familie Gezelle, DDB, Brugge, 1960.
 • P. THOMAS, Bidden met Guido Gezelle, Lannoo, Tielt, 1985.
 • U. VAN DE VOORDE, Gezelle‘s eros, Antwerpen, 1941.
 • A. VAN DUINKERKEN, Guido Gezelle 1830-1899, Brussel, 1958.
 • J. VAN ISEGHEM, Kroniek van de jonge Gezelle, 1854-1858, Lannoo, Tielt, 1993.
 • J. VAN ISEGHEM, Guido Gezelle’s “Vlaemsche Dichtoefeningen” (1858). Een benadering van de dichter en het werk, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Gent, 1993.
 • J. VAN ISEGHEM, Gezelle humorist, Davidsfonds/Clauwaert, 1999.
 • J. VAN ISEGHEM, Gezelle Vertaald, Pelckmans, Kapellen, 1999.
 • R. VAN SINT-JAN, Guido Gezelle’s avonturen in de journalistiek, Tielt, 1954.
 • R. VAN SINT-JAN, Het Westvlaams van Guido Gezelle, Antwerpen, 1930.
 • M. VANSLEMBROUCK, Gezelle & Torhout, Davidsfonds en Marnixring, Torhout, 1999.
 • B VAN VLIERDEN, Guido Gezelle tegenover het dichterschap, Kapellen, 1967.
 • J VERDONCK, Gezelle herlezen, Uitg. Guido Gezellekring, Loppem  2011.
 • B. VERHOEVEN, Guido Gezelle, Utrecht, 1930.
 • J. VERMEULEN, Guido Gezelle: dichte buur en goede vriend, Ten Broele Instituut, Brugge, 1999.
 • J. VERMEULEN & G. LEFEBVRE, Een dorp zoo preusch als menig steen. Guido Gezelle en Bellegem, Davidsfons, Bellegem, 1999.
 • A. WALGRAVE, Gedichtengroei, Studiën op G. Gezelle, J. Haseldonckx, Hoogstraten, 1914.
 • J.J.M. WESTENBROEK, Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelle’s Gedichten Gezangen en Gebeden, Gezellegenootschap, Kapellen, 1967.
 • J.J.M. WESTENBROEK, Guido Gezelle. Gedichten Gezangen en Gebeden, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1976.
 • J.J.M. WESTENBROEK, Gezelle, de dichter, Gezellegenootschap, Kapellen, 1995.
 • J.J.M. WESTENBROEK, Guido Gezelle’s laatste tekst van Kerkhofblommen, Kapellen, 1964.
 • A. WESTERLINCK, De innerlijke wereld van Guido Gezelle, Orion, Brugge, 1977.
 • A. WESTERLINCK, De taalkunst van Guido Gezelle, Orion, Brugge, 1980.
 • A. WESTERLINCK, De oude taaltovenaar Guido Gezelle, Orion, Brugge, 1981.
5

 TIJDSCHRIFTEN

 • GEZELLEKRONIEK, Guido-Gezellegenootschap, Kapellen, 1963-1987, 18 nrs.
 • GEZELLIANA, Centrum voor Gezellestudie, St-Ignatius, Antwerpen, 1970-1986, 15 jg.
 • GEZELLIANA, Kroniek van de Gezellestudie, Centrum voor de Gezellestudie, Ufsia, Antwerpen, sinds 1989.
 • RIJMTIJD, Tijdschrift voor liefhebbers van de poëzie van Guido Gezelle, Loppem, sinds 1988.
 • BIEKORF, Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, Brugge, sinds 1890.